Nenechávejte kontrolu a čištění komínů na podzim. Využijte kratších termínů v jarním období.

Kontrola spalinových cest

Dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cest by měl každý provozovaný komín alespoň 1x ročně zkontrolovat kominík (viz lhůty) a o této kontrole vystavit zprávu.
Níže uvedené ceny obsahují provedení kontroly, vystavení zprávy, dopravu a parkovné.

Ceník:
kontrola – Praha 4: 600 Kč
kontrola – ostatní Praha: 700 Kč
kontrola – okolí Prahy: 1.000 Kč
sleva pro seniory: -200 Kč
kontrola v bytovém domě při hromadné kontrole (1 byt): 500 Kč


Čištění spalinové cesty

Před kontrolou komína je nutné jej vyčistit. Komín je potřeba čistit dle výše uvedené vyhlášky
(viz lhůty), případně častěji dle potřeby. Komín vám vyčistí kominík. Pouze komín pro spotřebiče na pevná paliva si můžete čistit sami, ale je nutné o tom vést záznamy, které předložíte kominíkovi při kontrole.

Ceník:
200 Kč + cena za kontrolu (viz výše)


Revize spalinové cesty

Je vyžadována při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty, při výměně připojeného spotřebiče, nebo před připojením nového spotřebiče. Neplést revizi s pravidelnou kontrolou.

Ceník:
revize spalinové cesty: 1.500–2.000 Kč


Čištění nepoužívaných komínů v bytových domech

Vyčištění dlouhodobě nepoužívaných komínů v bytových domech. Včetně odvozu a likvidace vybrané suti a sazí.

Ceník: 1.000 Kč/hod


Pasportizace komínových průduchů

Přehled používaných a nepoužívaných komínových průduchů.

Ceník:
základní pasportizace (přehled používaných komínů od spotřebičů)
– je součástí zprávy o kontrole komínů pro bytový dům: 0 Kč
důkladná pasportizace (zmapování ventilátorů, digestoří, měření hloubky) cca 5.000 Kč